• Läxhjälp i telefonen

  I dag får skolelever läxor och hemuppgifter från det att de börjar i förskolan och tills dess att de avslutar sin utbildning. Även som vuxen på högskola och universitet kan man räkna med att få en del hemuppgifter. Många har lite svårt för att hinna med det här med läxor och alla har inte heller möjlighet att få hjälp hemma. Har man det svårt i skolan från början kan läxorna vara det som gör att man hamnar efter ännu mer. Även ett litet barn kan känna av pressen och skoltröttheten blir ett faktum.

  Att anlita läxhjälp

  Om det är lite svårt med läxorna kan man anlita läxhjälp Stockholm för att barnet ska få lite extra hjälp. Här finns personer som är duktiga på de flesta ämnen, bland annat matte, kemi och fysik. Personerna som agerar läxhjälp är inte lärare utan det är ofta äldre studenter som har lätt för vissa ämnen och som tycker att det är roligt att lära ut. En sak som gör det hela än bättre är att man många gånger kan få läxhjälp i telefonen. Det betyder att barnet kan få hjälp med läxan var familjen än befinner sig.

  Nackdelar med att använda telefonen i skolarbetet

  I allt fler skolor inför man mobilförbud på skoltid. Det betyder att barn och ungdomar inte alls får använda sina telefoner under skoldagen. Ibland samlar läraren in dem under skoldagens början och så får eleven först tillbaka telefonen när skoldagen är slut. En del skolor menar att det är för att telefonen stör och för att eleverna inte kan koncentrera sig. Det kan ligga en del sanning i det. Om man sitter och har telefonen bredvid sig när man gör skolarbete är det lätt hänt att man tar upp den för att titta på vad som har hänt. Sedan blir man distraherad.

  Fördelar med läxhjälp i mobilen

  En fördel med att ha läxhjälpen i mobilen är att den alltid finns tillgänglig. Man behöver inte vara hemma eller i skolan för att man ska kunna få hjälp. Med inspelade lektioner kan en elev också lyssna på dem när denne promenerar, ritar eller gör något annat.

  En annan stor fördel är att appar som erbjuder läxhjälp ofta också har interaktiva övningar som är lite roligare än skolans böcker. Det kan göra att eleven blir mer motiverad till att försöka lära sig. Också de barn som har svårt för att läsa långa texter kan förstå vad som väntas av dem.

  Skolans skyldigheter

  Det kan ofta vara så att läraren lämnar ut läxor enligt Skolverkets läroplaner men denne har ingen aning om hur elevens hemförhållanden ser ut. Det är till exempel inte säkert att elevens föräldrar kan matte och barnet med utländska föräldrar kanske inte kan få hjälp med svenskläxan. Skolan måste alltså bli bättre på att ta sig an sina skyldigheter som är att lära ut. Det ska inte föräldrarna behöva göra.

  Leave a Reply

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *