Man kan utan tvivel säga att det idag finns appar till nästan precis allting. Majoriteten av