Sociala medier fortsätter att vara populära, både i Sverige och andra länder. Idag är det ofta